Един умиращ ритуал: Оплаквачките от Пелопонес

Те поддържат жива една прастара традиция в Гърция, а работата им сега е по-актуална от всякога: жените-оплаквачки на мъртвите. Фотографката Йоана Сакелараки ги посети на полуостров Пелопонес.

Когато починал бащата на Йоана Сакелараки, фотографката, живееща в Лондон, се завърнала в родната си Гърция, за да подкрепи майка си в скръбта ѝ. Там се запознала с някои традиционни гръцки ритуали, свързани със смъртта, и научила за група възрастни жени от селата в Пелопонес, които все още работели срещу хонорар като професионални оплаквачки.

Вековна традиция в Гърция

Наричат тези жени „мойроложки“ – от гръцката дума „мойра“ (съдба) и „логос“ (език) – т. е. жени, които говорят за съдбата. Обредните оплаквачки ги наемат за погребения, за да изразят скръбта по починалия, независимо, че става дума за човек, който им е напълно непознат. Тази традиция съществува в Гърция от векове.

Фотографката Сакелараки била впечатлена от този древен обичай и посетила някои отдалечени села, за да научи повече за жените и тяхната архаична професия. В резултат на това се родил проектът „The Truth is in the Soils“ („Истината се крие в земята“), в който тя документирала с фотографии живота на около дузина от тези оплаквачки.

Мойроложка по време на работа

„Песни на съдбата“

Професионалните оплаквачки от полуостров Мани в Гърция подкрепят семейството на починалия в изразяването на скръб и придружават покойника с песните си в отвъдното. Техните „песни на съдбата“ представляват нещо като устна импровизация за живота на покойника и са се предавали традиционно от поколение на поколение.

Мойрологията е неразривно свързана с хоровете в античните гръцки трагедии, при които солистът подема жалната песен, а хорът го следва. Постепенно в хода на вековете ролята на оплаквачи остава запазена само за жените.

В древния Египет също е имало професионални оплаквачки – две жени са играели ролята на сестрите-богини Изис и Нефтис, като помагали в приготовленията за погребението. В някои части на Африка, както и в Китай, също има сходни традиции.

В индийската провинция Раджастан обредът е малко по-различен. Жени от по-низшите касти там извършват обичая от името на заможните си господари, на които кастовата традиция не позволява да изразяват скръб.

Един отмиращ ритуал 

Оплаквачките от гръцкия полуостров Мани са облечени изцяло в черно и носят на главите си черен воал с изкусно везмо – целият им външен вид им придава силно театрален характер. В рамките на утвърдената традиция те са задължени да се държат по определен начин и да пеят определени песни.

Присъствието им и техните жални песни дават на роднините на починалия възможност да се отдадат на емоциите и скръбта си, а не да ги крият. Твърди се, че този ритуал е дал началото на идеята за катарзиса – за очистващата сила на скръбта.

Традицията на мойроложките в Гърция рискува обаче да отмре. Много от жените, които са снимани от фотографката Сакелараки, са над 90-годишни, а младо попълнение не се задава.