Здраве

Медицинска помощ при временен престой

Като гражданин на ЕС при неочаквано заболяване при временен престой в чужбина – независимо дали става дума за почивка, командировка или за учене – имате право на всички видове лечение, които не могат да бъдат отложени до прибирането ви във вашата страна. Имате същото право на здравно обслужване като лицата, осигурявани в страната, в която се намирате.

При пътуване в чужбина винаги носете със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Картата е доказателство, че сте осигурени в държава от ЕС.

Ако нямате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или не можете да я използвате (например за частна медицинска помощ), не може да ви бъде отказано лечение, но може да се наложи да заплатите предварително за него и да поискате възстановяване на разходите си във вашата страна.

Издаване на Европейска здравноосигурителна карта

В някои страни Европейската здравноосигурителна карта се издава заедно с националната здравна карта. В други трябва да поискате да ви издадат такава. Не би трябвало да заплащате нищо за нея. Трябва да я получите от вашата здравноосигурителна институция, преди да заминете в чужбина.

Застраховка

Рисковете, свързани с нашето здраве и живот, най-често са извън нашия контрол. Ако планирате пътуване в чужбина, винаги можете да си направите и подходящата застраховка за това. Покрива разходи при злополука или внезапно заболяване.

В случай на нужда позвънете:

ЕКАБ (линейки): 166
SOS Лекари: 1016
Дежурни болници и аптеки: 1434
Интернационална пътна помощ – 168
Първа помощ при отряване: +30 210.7793777
Гореща линия за информация за алкохол и наркотици: +30 210.3617089
Бърза полицейска намеса: 100
Туристическа полиция: 1571