Важни телефони

Спешна мед. помощ

Дежурни болници, клиники, лекари телефон  14944
Бърза неотложна помощ (ЕКАВ) телефон  166
SOS живот телефон  197
Клиники, лекари –  184
Център при отравяне телефон+30 210.77 93 777
Спешна стоматологична Помощ в Гърция телефон – +30 210.64 34 001

Спешна намеса

Полиция – телефон  133 /

Бърза полицейска намеса – 100
Туристическа полиция – 171, +30 210.32 35 307

Пожарна помощ – 199
Горска служба – 191
Служба по наркотици – 109

Пътна помощ

Пътна помощ ЕЛПА – 104
Пътна помощ HELLAS сервиз – 1154
Интернационална пътна помощ – 168

Повреди

Енергоснабдяване Атина – 1253
Енергоснабдчване Пирея – 1254
Тел. Център енерго Атина – 135
Тел. Център водоснабдяване – 1022
ВиК повреди – 1022

Резултат с изображение за ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Транспортни контакти

Линии ΟΣΕ – влакове и автобуси телефон 14944
Тел. Център ΟΣΕ – обслужване на граждани – 1110
Линии ΟΑΣΑ – 185
Извънградски линии – 14944

Транспортни линии – кораби, самолети, автобуси телефони  14944

Гара Ларисис – +30 210.52 97 777

Автогара Пелопонису – +30 210.51 31 601
Автогара Кифису – +30 210.51 24 910
Автогара Лиосион – +30 210.83 17 58
Мевдународна автогара – +30 210.52 98 739, 210 52 98 740
Летище Ел. Венизелос – +30 210.35 30 000

Пристанища

Пристанище Пирея телефони  +30 210.42 26 001 / Централен офис пристанище Пиреа телефон +30 210.45 93 000

Пристанище Рафина – 22940, 22300
Пристанище Лаврио – 22920, 22300
Пристанище Елефсина – +30 210.55 43 504
Пристанище Аг. Константино – 22350, 31759
Морски транспортни линии – 14944
Вътрешни корабни линии – +30 210.42 26 001
Межд. Корабни линии – +30 210.45 11 130