Над 50% от БВП на Южна Гърция и островите идва от туризъм

Туризмът генерира над 50% от БВП в регионите Крит, Южно Егейско море и островите в Йонийско море, според доклад на Sete – асоциацията на гръцките туроператори.

Данните, показват индекс на регионалното разпределение на приходите от входящ туризъм и като цяло твърдят, че една четвърт от БВП на страната е от туризъм. Крит и района на Южно Егейско море, генерират общо 24% от приходите от входящ туризъм за 2016 г. за цяла Гърция, докато Йонийските острови са допринесли с 11,8% (2 милиарда евро).

Според докладът, БВП на Южно Егейско море от туризъм е (69,5%), Крит (47,3%) и Йонийските острови (65%)- данни определени като „впечатляващи“.