В Делфи е хвърлен пъпът на света

За тези, които познават останките от Древна Гърция, като че ли мястото, заредено с най-мощен дух, е Делфи. Старите елини вярвали, че тук бил центърът на земята.

Някога от двата й края могъщият Зевс пуснал два орела, които се срещнали точно на това място.  Храмът на Аполон в Делфи е олицетворение на Слънцето в гръцката митология

Делфи е разположен в долина с кипариси и маслинови дръвчета в подножието на планината Парнас, над Коринтския залив. Чарът му идва както от живописното разположение, така и от внушителните руини. Височината Кирфис, към която, криволичейки, се изкачва пътят от морето към разположените почти на две хиляди метра височина ски-курорта, отваря дълбока долина към днешното градче Арахова. Това открай време е място на особена почит. Някогашното светилище на Аполон е кацнало на южния склон под стръмните Фериадски скали. То има форма на театър, точно както ни го е описал географът Страбон.

希臘達德爾斐(Archaeological Site of Delphi, Δελφοί)| Oracle of Delphi, Greece - still gonna get there one day!

Exploring the ancient ruins of Delphi, Greece | Alex in Wanderland

И днес туристите, дошли в древния град, изминават същия път както някогашните поклонници. Но ако преди две и половина хилядолетия за гаданията на прочутия оракул трябвало да се носят най-богати дарове, днес входният билет за посещение на святото място е около 3 щатски долара.

Някога цивилизацията, която дала на човечеството умове като Платон, Сократ и Аристотел, имала загадъчна религия. Хората свято вярвали в своя пантеон от богове и свръхестествени същества, от които зависел животът им. Те ги чувствали близки до себе си. Без разрешението им не предприемали нищо. В ранните времена в Делфи била почитана земята богиня Гея и дори се смята, че оракулът произхожда от онова време. По-късно храмът станал последователно светилище на Темида, Деметра и Посейдон. Чак към края на Микенския период богът на слънцето Аполон изместил всичките тези божества и светилището в Делфи станало само негово. Тук било мястото, където той говорел на хората с послания, излизащи от устата на Пития – главния делфийски оракул. Преди да започнат прорицанията на Аполон, принасяли според Плутарх в жертва коза. Преди да я умъртвят, я пръскали със студена вода. Ако тя не треперела, се смятало, че богът не желае да разговаря с хората и допитване през този ден не се правело.

Delphi, Temple of Athena Pronaia, the Tholos

Според оскъдните сведения, дошли до нас, оракулът Пития била около 50-годишна жена, избирана измежду делфийските жрици. Тя трябвало да е живяла целомъдрено и уединено до деня на избора. Пития стояла на един триножник в дъното на светилището до мангал, който изпускал дим. Не е изключено там да са палени треви с наркотично въздействие. Когато тя вдъхвала този дим, изпадала в транс. Отговаряла на въпросите на поклонниците с несвързани думи, които се превеждали в стихотворна форма от специални свещенослужители, наричани профети. Ако отговорите били повече от един и разнозначни, профетите теглели жребий за по-правилния. Битки били спечелвани, сватби вдигани, пътешествия предприемани и търговски сделки сключвани според предсказания на бога. Каквото предричал, било закон.

Delphi (Δελφοί)

След битките между градовете държави оракулът бивал отрупван със съкровища при победа, но не било изключено и да го проклинат победените. Светилището на Аполон е вляво, когато се гледа към Атина. От входа, откъм страната на стария римски площад, стъпала водят до Свещения път, който отива до основите на дорийския храм на бога слънце. Пътят бил построен от жителите на Аргос в IV в. пр.Хр. В древността от двете му страни били съкровищниците, където се трупали богатствата, и статуи, дарени от градовете държави от благодарност към Аполон, че им е помагал в битките. Количеството им било несметно. До съкровищниците били странноприемниците, строени някога доста хаотично. В тях животът кипял в непристойни за божествеността на мястото измерения. Над всичко наоколо доминирал храмът на Аполон. Негова златна статуя, висока над 15 м, се издигала вътре наред с олтар с форма на сърце, в който горял вечен огън. Отгоре били издълбани гръцки сентенции като “Познай себе си” и “Нищо прекалено”.

Delphi - the center of the Earth - and home to the famous oracle. The place where Zeus set the stone called "Omphalos," which was guarded by the serpent Pythos. Pythos was slain by Apollo, the brilliant god of sun, music, medicine, and other such things.

Мангалът, от които Пития вдъхвала упойващите аромати, и досега не е намерен. Над храма има добре запазен амфитеатър, реставриран по-късно от римляните. Тук се изнасяли представления по време на Питийския фестивал, който се провеждал веднъж на 4 години, както и олимпийските игри. Отгоре пътека води до голям стадион – най-добре запазения в цяла Гърция. Има и извор, в който поклонниците се миели преди консултацията си с оракула. Наблизо е светилището на богинята Атина Палада.

Tagged ,