Внимание! Гърция въвежда ниски скорости в населените места

Гърция очаква нов кодекс за движение по пътищата. Планира се въвеждането на по-ниски скорости за движение в населените райони.

Подобна е практиката в останалите страни в ЕС. Скоростите в населените места ще бъдат намалени до 30 км/ч.

Към момента те са 50 км/ч. Предвиждат се по-малки глоби за малки нарушения.

Повишени ще бъдат глобите за големи нарушения. Подготвя се нов архив от данни, където ще бъдат наблюдавани шофьорите и техните наказания.

При повтарящи се нарушения ще се налагат по-високи глоби. Промяната се обсъжда с правителството.

Tagged