Гърция удължи до 31 май правилата за влизане на чужденци

Гърция удължи до 31 май правилата за влизане на чужди граждани. На 14 май страната отвори своите граници за туристи, но не от всички страни.

В Гърция има временна забрана за влизане в страната на граждани на трети страни „от съображения за защита на общественото здраве от по-нататъшното разпространение на коронавируса Ковид-19“.

Забраната не се отнася за граждани на страните членки на Европейския съюз и Шенгенското споразумение, както и за постоянно пребиваващи в 21 държави, чийто списък е публикуван.

Пътуващите, независимо от националността, трябва да попълнят електронния PLF (формуляр за локация на пътници) на https://travel.gov.gr един ден преди да пристигнат в страната, като посочат своите данни за контакт в Гърция. Потвърждението за попълване на формуляра PLF, което автоматично се изпраща по имейл до пътника, се счита за необходим документ на пътуващия. За влизане в страната се счита валиден PLF формуляр с QR код. Въздушният превозвач е длъжен да провери формуляра преди качването в самолета.

Tagged ,